Frequentie

Wie worden door deze aandoeningen getroffen?
De aandoening treft vooral mannen tussen de 15 en 35 jaar oud, maar kan zich ook voordoen bij vrouwen en op een andere leeftijd.

Frequentie

De aandoening komt ongeveer 5 keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen en de prevalentie wordt, zonder dat men over exacte cijfers beschikt, ingeschat op 1 geval per 30.000 tot 50.000 inwoners.

Frequentie
 
Elk jaar worden er in Nederland tussen de 10 en 20 nieuwe gevallen en in België tussen de 10 en 15 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.
 

rare disease days poster