Complex II van de mitochondriale elektronentransportketen

Complex II is het kleinste onderdeel van de mitochondriale elektronentransportketen, die uit slechts vier eiwit-subunits bestaat. Dit complex combineert echter twee belangrijke functies. In het kader van de elektronentransportketen levert het extra elektronen aan co-enzym Q10. Deze elektronen komen voort uit de tweede rol in het kader van de citroenzuur- of krebscyclus, waar het succinaat in fumaraat omzet. Op deze wijze levert het elektronen rechtstreeks vanuit de citroenzuurcyclus aan de transportketen, buiten Complex I om.

Complex II en succinaat

Succinaat is een van de vele tussenproducten van de krebscyclus en onlangs is aangetoond dat succinaat, en bepaalde andere tussenproducten, door het lichaam kunnen circuleren. Complex II bevindt zich in grote hoeveelheden in bruinvet, dat op succinaat reageert uit de bloedsomloop door warmte op te wekken via ontkoppeling, een proces dat ook niet-rillende thermogenese wordt genoemd. Via succinaat kan Complex II fungeren als een externe regulator van de elektronentransportketen door ontkoppeling te stimuleren of door te voorzien in extra elektronen, waarmee de ATP- en warmteproductie wordt geoptimaliseerd.

Complex II en ROS

Van Complex II is onlangs ook aangetoond dat het een rol speelt in de regulering van vrije zuurstofradicalen (Reactive Oxygen Species – ROS). Het kan de ROS-productie door Complex I beïnvloeden of zelfs zelfstandig ROS produceren. ROS spelen tal van rollen in gezondheid en ziekte en worden in verband gebracht met ‘geprogrammeerde celdood’ of apoptose. Van ROS die ontstaan op basis van remming van Complex II is aangetoond dat ze een sleutelrol spelen in het doden van kankercellen doordat ze apoptose induceren.

Zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Succinaat-dehydrogenase

https://www.youtube.com/watch?v=SxyDYIlTarc

Andere artikelen

Complex I van de mitochondriale elektronentransportketen

Een zeer groot complex van 45 eiwit-subunits, dat ‘complex I’ wordt genoemd, vormt als geheel de eerste stap van de mitochondriale elektronentransp

rare disease days poster